Nyblin, Daniel Georg (1826 - 1910) [no]

Nyblin, Daniel Georg (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/01/2018 10:40:38
22/06/2019 01:36:07
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6457dada-4e8f-4185-9cc6-8416e6f7edfe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyblin, Daniel Georg
Norwegian bokmål

First name
Daniel Georg
Norwegian bokmål

Last name
Nyblin
Norwegian bokmål

Alternative name
Nyblinn, Daniel Georg
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1826

-Time
1826
Death
1910

-Time
1910
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 06.08.1826, død 02.09 1910. Sønn av bokbinder Daniel Dyrendahl N. (25.11.1794-8.6.1829) og Johanna-Maria Vibe (1788-1871), gift med Amalia Pedersen (5.11.1834-28.1.1918), 3 sønner.

Skuespiller ved Christiania Theater, fotograf, retusjør, begynte som malerlærling. Han startet sitt atelier i Christiania i 1866 og ble detektiv-fotograf for politiet i hovedstaden og fotograferte mere enn 10.000 fanger. Var en av utstillerne på Bergensutstillingen i 1898.

Firmaet ble etter hans død drevet videre av enken, og ble i 1914 overtatt av sønnen Georg Andreas, som hadde arbeidet i Finland fra 1881. Han fortsatte firmaet til sin død i 1931.

Virkested:
1866 ca: Oslo; Skippergd. 36
1870-1900 ca: Oslo; Karl d.12tes Gd.
1894: Modum (filial); St. Olafs Bad
1866-1910 ca: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Bygdeposten, Vikersund 30.11.1989
Norwegian bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 14-15
Norwegian bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 82(1996) : 3, s. 9-11
Norwegian bokmål

Skjema Lørenskog bygdetun 19.02.1998
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål