Nyblin, Daniel Georg (1826 - 1910)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
16.01.2018 10:40:38
15.12.2018 01:46:49
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6457dada-4e8f-4185-9cc6-8416e6f7edfe | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nyblin, Daniel Georg
Bokmål

Fornavn
Daniel Georg
Bokmål

Etternavn
Nyblin
Bokmål

Alternative navn
Nyblinn, Daniel Georg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1826

-Tidspunkt
1826
Død
1910

-Tidspunkt
1910
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 06.08.1826, død 02.09 1910. Sønn av bokbinder Daniel Dyrendahl N. (25.11.1794-8.6.1829) og Johanna-Maria Vibe (1788-1871), gift med Amalia Pedersen (5.11.1834-28.1.1918), 3 sønner.

Skuespiller ved Christiania Theater, fotograf, retusjør, begynte som malerlærling. Han startet sitt atelier i Christiania i 1866 og ble detektiv-fotograf for politiet i hovedstaden og fotograferte mere enn 10.000 fanger. Var en av utstillerne på Bergensutstillingen i 1898.

Firmaet ble etter hans død drevet videre av enken, og ble i 1914 overtatt av sønnen Georg Andreas, som hadde arbeidet i Finland fra 1881. Han fortsatte firmaet til sin død i 1931.

Virkested:
1866 ca: Oslo; Skippergd. 36
1870-1900 ca: Oslo; Karl d.12tes Gd.
1894: Modum (filial); St. Olafs Bad
1866-1910 ca: Oslo

Bokmål

Referanse
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Bygdeposten, Vikersund 30.11.1989
Bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 14-15
Bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 82(1996) : 3, s. 9-11
Bokmål

Skjema Lørenskog bygdetun 19.02.1998
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål