Nyblin, Daniel Georg (1826 - 1910)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
16.01.2018 10:40:38
12.01.2019 01:48:28
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6457dada-4e8f-4185-9cc6-8416e6f7edfe | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nyblin, Daniel Georg
Bokmål

Fornavn
Daniel Georg
Bokmål

Etternavn
Nyblin
Bokmål

Alternative navn
Nyblinn, Daniel Georg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1826

-Tidspunkt
1826
Død
1910

-Tidspunkt
1910
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 06.08.1826, død 02.09 1910. Sønn av bokbinder Daniel Dyrendahl N. (25.11.1794-8.6.1829) og Johanna-Maria Vibe (1788-1871), gift med Amalia Pedersen (5.11.1834-28.1.1918), 3 sønner.

Skuespiller ved Christiania Theater, fotograf, retusjør, begynte som malerlærling. Han startet sitt atelier i Christiania i 1866 og ble detektiv-fotograf for politiet i hovedstaden og fotograferte mere enn 10.000 fanger. Var en av utstillerne på Bergensutstillingen i 1898.

Firmaet ble etter hans død drevet videre av enken, og ble i 1914 overtatt av sønnen Georg Andreas, som hadde arbeidet i Finland fra 1881. Han fortsatte firmaet til sin død i 1931.

Virkested:
1866 ca: Oslo; Skippergd. 36
1870-1900 ca: Oslo; Karl d.12tes Gd.
1894: Modum (filial); St. Olafs Bad
1866-1910 ca: Oslo

Bokmål

Referanse
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Bygdeposten, Vikersund 30.11.1989
Bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 14-15
Bokmål

Norsk fotografisk tidsskrift 82(1996) : 3, s. 9-11
Bokmål

Skjema Lørenskog bygdetun 19.02.1998
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål