Buenget, Ole Andreas

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:10
12.01.2019 01:26:17
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/63c09f47-ea35-4a63-a8ea-7d81383e852c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Buenget, Ole Andreas
Bokmål

Fornavn
Ole Andreas
Bokmål

Etternavn
Buenget
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Buenget er fra Oslo og gikk 1972-1973 på fotolinjen ved Romerike Yrkesskole. Han er medlem av Oslo Kamera Klubb (1976). Han arbeider som frilandsfotograf (1981).

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 9(1976) : 4, s. 22-23
Fotografi 14(1981) : 3, s. 38-41
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål