Dybwad, Christopher Andreas (1817 - 1899)

Personer Industrihistorie (Norsk Teknisk Museum)

Beskrivelse
Bokhandler og forretningsmann C.A.Dybwad var blant stifterne av Akers Mek. verksted i 1841.
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
07.04.2017 09:33:50
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5bfa2c58-d116-4a95-bfe7-fed1789d65cc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Dybwad, Christopher Andreas
Bokmål

Fornavn
Christopher Andreas
Bokmål

Etternavn
Dybwad
Bokmål

Alternative navn
Dybwad, C.A.
Bokmål

Beskrivelse
Bokhandler og forretningsmann C.A.Dybwad var blant stifterne av Akers Mek. verksted i 1841.
Bokmål

Fødsel
1817

-Tidspunkt
1817
Død
1899

-Tidspunkt
1899
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk