Felukk

Feluck (svensk), Felucca (engelsk)

Beskrivelse
Coastal transport and trading vessels of the Mediterranean, lateen-rigged on one or two masts and also having oars. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:39:17
12.01.2019 04:17:35
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5ac52c5a-d87a-4fc8-9d30-2f90d23d2eb9 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Felukk
Bokmål

Feluck
Svensk

Felucca
Engelsk

Beskrivelse
Coastal transport and trading vessels of the Mediterranean, lateen-rigged on one or two masts and also having oars.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
               Seilende fartøy (Type)
Bokmål
                    seilfartøy etter form (Hjelp term)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk