Korvett typ Göteborg (Korvett) [sv]

Korvett typ Göteborg (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra korvetter sjösatta 1989-1991. Benämndes först som Kustkorvett senare bara som Korvett. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/56b2befe-641b-448f-9578-a409c6e88260 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Korvett typ Göteborg
Swedish

Alternative name
Göteborgsklass (korvett)
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra korvetter sjösatta 1989-1991. Benämndes först som Kustkorvett senare bara som Korvett.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 57,0 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
57,0
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 8,0 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
8,0
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 2 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish