Skagen, Johanna Ullricka Bergstrøm (1839 - 1882)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:10
12.01.2019 01:52:37
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/55d4f23a-cafe-482c-915c-c4fa1d757510 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Skagen, Johanna Ullricka Bergstrøm
Bokmål

Fornavn
Johanna Ullricka Bergstrøm
Bokmål

Etternavn
Skagen
Bokmål

Alternative navn
Bergstrøm, Johanna
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1839

-Tidspunkt
1839
Død
1882

-Tidspunkt
1882
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Eskilstuna i Sverige. Kom til Voss da hun giftet seg med Max Emilian Arnaldus Skagen. Hun etablerte eget atelier på Voss i løpet av 1860-årene. Fotograferte kjente personer og landskap fra Vestlandet. Regnes som Norges første kvinnelige fotograf.(?) Kalte seg Johanna Bergstrøm som fotograf. Samlingen etter henne er tatt vare på av Monika Bjørbæk, Florø, (tippoldebarn av fotografen).

Virkested:
1865 ca-1882: Voss

Bokmål

Referanse
Kilder:

Firda Folkeblad 11.04.1988
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål