Barmen, Steinar (1956 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:16
12.01.2019 01:24:13
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/54a0246b-0289-4a5e-b434-6d267a5d55f6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Barmen, Steinar
Bokmål

Fornavn
Steinar
Bokmål

Etternavn
Barmen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1956

-Tidspunkt
1956
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Amatørfotograf. Medlem av Bryne Fotoklubb.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk selskap for fotografi. Årbok 2007.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål