Halleraker, Øyvind

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:04
12.01.2019 01:34:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/4ca89fe8-9902-4c5d-a5d4-d38935c97655 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Halleraker, Øyvind
Bokmål

Fornavn
Øyvind
Bokmål

Etternavn
Halleraker
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Drev Bømlo Foto.

Virkested:
1973-1986: Bømlo

Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål