Areklett, Birger

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:12
12.01.2019 01:23:43
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/46e4aa0c-7a64-4b1f-8880-ebf4e8f24b41 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Areklett, Birger
Bokmål

Fornavn
Birger
Bokmål

Etternavn
Areklett
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Naturfotograf

Bokmål

Referanse
Kilder:
Fotografi 14(1981) : 3, s. 44-45
Fotografi 20(1987) : 7, s. 34-37
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål