Omenta, Miron B. (1836 - 1884) [no]

Omenta, Miron B. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:28
22/06/2019 01:36:55
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/4261f6a8-720f-4c76-9b47-95d3f51d5cf9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Omenta, Miron B.
Norwegian bokmål

First name
Miron B.
Norwegian bokmål

Last name
Omenta
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1836

-Time
1836
Death
1884

-Time
1884
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Polen, død i Trondhjem. Deltok i opstanden i Polen i 1863, hvor han mistet et ben og måtte bruke treben. Kom så til Norge omtrent samtidig som L. Szacinski. 26.11.1864 sto følgende avertissement i Adresseavisen: "Mærk! Mærk! Mærk! Bønder af begge Kjøn i National- og Folkedragter, Arbeids- og Haandværksfolk i Deres Arbeidsdragt og med deres Redskaber, i Grupper og Enkeltvis, anmodes om at komme op i mit photographiske Atelier, hvor de vil blive aftaget og erholde et Exemplar af Billedet, uden nogen Betaling. NV: Frisøgning varer kun 1 Maaned. Kongens Gade, Bundtmager Wolters Gaard. Miron B. Omenta". I 1866 averterte han "Fotografier af Udgravninger i Domkirken erholdes". De senere årene hadde han atelier i Stadthamborggaarden på hjørnet av St. Olavsgd. og Dronningensgd., og averterte i 1878 at ''Aftagningen foregaar i hvilketsom helst Veir". Et bilde i VSB har signaturen "Christensen & Omenta", men det har ikke vært mulig å finne ut hvem Christensen var. Han brukte gummistempel til å begynne med, trykt kartong fra 1873. Det finnes også fotografier med signatur "Nielsen & Omenta". Nielsen er i dette tilfellet Harald Andreas Nielsen.

Virkested:
1864-1884: Trondheim

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål