Gleditsch, Marie Hermana Dorothea (1860 - 1925)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:32
12.01.2019 01:33:51
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3f500936-109d-40f0-a3ba-9fae9324d797 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Gleditsch, Marie Hermana Dorothea
Bokmål

Fornavn
Marie Hermana Dorothea
Bokmål

Etternavn
Gleditsch
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1860

-Tidspunkt
1860
Død
1925

-Tidspunkt
1925
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Datter av Ludvig Carl G. (1816-97) og Mina Othilie Smit (1829-1903), g. m. Conrad Langaard Christiansen. (1873-1925), sønn av Christian C. og Gina Bull. OB har bilder av Gunerius Pettersens forretning 1902, Slottet u. å. og 2 portretter med praktfullt bakteppe fra 1895. Var en av utstillerne på Bergensutstillingen 1898.

Virkested:
1895 ca: Oslo; Grændsen 19
1898-1905: Oslo; Grændsen 3
1895 ca-1905: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål