Bach, Marit (1865 - 1945)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:52
12.01.2019 01:23:58
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3f482345-23ac-4841-bbef-bae5c61c21cf | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bach, Marit
Bokmål

Fornavn
Marit
Bokmål

Etternavn
Bach
Bokmål

Alternative navn
Back, Marit
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1865

-Tidspunkt
1865
Død
1945

-Tidspunkt
1945
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 21.04.1865. I lære hos Lars Bach, Steinkjer og hos Mathiesen og Frøseth i Trondhjem. Overtok Jul Frøseths firma ved hans død i 1896 og kalte seg "M. Bach, Frøseths Eftfl." og drev dette en tid i Olaf Tryggvessønsgd. 19. Imidlertid kalte også Ludv. M. Bach seg for "Frøseths Efterfølger", muligens overtok de firmaet sammen. muligens overtok han etter Marit B. Hun ble så ansatt hos en fotograf i Aalesund, deretter 4 1/2 år hos Louise Engen i Bodø, 5 år i Stavanger og arbeidet tilslutt i 12 år hos Fotograf Schrøder i Trondhjem.

Virkested:
Stavanger
1890 ca-1900 ca: Trondheim
1909-1911: Ålesund
1918 ca-1930: Trondheim
Bodø

Bokmål

Referanse
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål