Friberg, Fred (1946 - 1996)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
29.07.2015 13:36:00
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3b38bbdf-7407-4821-acff-53643664ffc3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Friberg, Fred
Bokmål

Etternavn
Friberg, Fred
Bokmål

Fødsel
1946

-Tidspunkt
1946
Død
1996

-Tidspunkt
1996
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i 1946 i Hvittingfoss, død 10.05.1996. Friberg var utdannet ingeniør og arbeidet en periode ved Kongsberg våpenfabrikk før han ca. 1975 ble frilans journalist og fotograf på heltid. Reportasje- og naturfotograf med oppdrag for norske og utenlandske aviser, tidsskrifter og magasiner. Friberg hadde hele verden som arbeidsfelt. Medlem av Norske Naturfotografer og bildebyrået Samfoto.

Virkested:
1975 ca.-1996: Hvittingfoss

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 23(1990) : 1, s. 18-23
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål