Petersen, Peter (1835 - 1894)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:36:57
12.01.2019 01:49:42
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/332493d2-c7a6-4a11-a808-0d9a128a44f6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Petersen, Peter
Bokmål

Fornavn
Peter
Bokmål

Etternavn
Petersen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1835

-Tidspunkt
1835
Død
1894

-Tidspunkt
1894
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Til en utstilling i Stockholm fotograferte han en kopi på pergament av Heimskringla. Den ble utstilt av C. Holst, men sies å være utført av "Bestyreren af Opmaalingskontorets photographiske Atelier, Hr. Petersen, samt kolorered af Hr. Magnus Petersen i Kjøbenhavn". Arbeidet kostet 250 Spd. og ble forært Bergens Musæum av Carl XV (Codex Frisianus Arnamagnæanske Samling No.45.). Det latinske titelblad har:"Photographia expressit P. Petersen Christiania 1864". Han antas også omtrent samtidig å ha utført "Kong Sverres Saga af Eirspennil" for professor Unger. Bilder i GB.

Virkested:
1862-1876 ca: Oslo; Kongensgd. 21
1862-1876 ca: Oslo; Raadhusgd. 11
1862-1876 ca: Oslo; Hjørnet af Kirkegaden og Raadhusgade

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål