Antonsen, Morten (1959 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:12
12.01.2019 01:23:40
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/3015db79-d202-450f-9fff-5e100b46236b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Antonsen, Morten
Bokmål

Fornavn
Morten
Bokmål

Etternavn
Antonsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1959

-Tidspunkt
1959
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Fagfotograf med fagbrev og mesterbrev. Frilandsfotograf for Adresseavisen, Trondheim, og for Aftenposten på 1980- og 1990-tallet. Fast ansatt som pressefotograf i Adresseavisen fra slutten av 1990-tallet.

Virkested:
1980-0000: Trondheim

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål