Melhuus, Thor (1929 - 2017)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:36:52
12.01.2019 01:46:13
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2f129aba-e05c-41a0-a314-4871594ed608 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Melhuus, Thor
Bokmål

Fornavn
Thor
Bokmål

Etternavn
Melhuus
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1929

-Tidspunkt
1929
Død
2017

-Tidspunkt
2017
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 22.06.1929. Etter handelsgymnasium i Trondheim og befalsskole i Bergen tjenestegjorde Melhuus i Tysklandsbrigaden. Tilbake i Norge gikk han teknisk skole og arbeidt i seks år som livsforsikringsagent. Melhuus var en aktiv amatørfotograf og ble etter hvert president i Norsk selskap for fotografi og redaktør av selskapets tidsskrift Kamera. I kompaniskap med Skjold Hilfling-Rasmussen, Dronningens gate 9, Trondheim, i 1962. Her drev Melhuus både fotoforretning og atelier. I 1971 flyttet han fra Dronningens gate til Erling Skakkesgate, la ned fotohandelen og drev videre som portrettfotograf. i 1970 etablerte Melhuus eget fotolaboratorium og i 1972 startet han Fame sammenslutningen av fotografer tilknyttet Fargelaboratoriet Melhuus.

Virkested:
1962-1971: Trondheim; Dronningens gate 9
1971-0000: Trondheim; Erling Skakkesgate

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 9(1972) : 4, s. 66-70
Fotografi 17(1984) : 8, s. 56-59
Norsk fotografisk tidsskrift 75(1989) : 4, s. 57-58 (60 år)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål