Melhuus, Thor (1929 - 2017) [no]

Melhuus, Thor (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2019 15:36:52
22/06/2019 01:34:01
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2f129aba-e05c-41a0-a314-4871594ed608 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Melhuus, Thor
Norwegian bokmål

First name
Thor
Norwegian bokmål

Last name
Melhuus
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1929

-Time
1929
Death
2017

-Time
2017
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 22.06.1929. Etter handelsgymnasium i Trondheim og befalsskole i Bergen tjenestegjorde Melhuus i Tysklandsbrigaden. Tilbake i Norge gikk han teknisk skole og arbeidt i seks år som livsforsikringsagent. Melhuus var en aktiv amatørfotograf og ble etter hvert president i Norsk selskap for fotografi og redaktør av selskapets tidsskrift Kamera. I kompaniskap med Skjold Hilfling-Rasmussen, Dronningens gate 9, Trondheim, i 1962. Her drev Melhuus både fotoforretning og atelier. I 1971 flyttet han fra Dronningens gate til Erling Skakkesgate, la ned fotohandelen og drev videre som portrettfotograf. i 1970 etablerte Melhuus eget fotolaboratorium og i 1972 startet han Fame sammenslutningen av fotografer tilknyttet Fargelaboratoriet Melhuus.

Virkested:
1962-1971: Trondheim; Dronningens gate 9
1971-0000: Trondheim; Erling Skakkesgate

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 9(1972) : 4, s. 66-70
Fotografi 17(1984) : 8, s. 56-59
Norsk fotografisk tidsskrift 75(1989) : 4, s. 57-58 (60 år)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål