Johannessen, Finn Arne (1955 - ?) [no]

Johannessen, Finn Arne (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:28
22/06/2019 01:29:16
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2d3f84d0-6ba4-4dd3-83f8-97fcaebc6da9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Johannessen, Finn Arne
Norwegian bokmål

First name
Finn Arne
Norwegian bokmål

Last name
Johannessen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1955

-Time
1955
Death
?

-Time
?
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Johannessen er født i Kristiansand og oppvokst på Notodden. Et års tid arbeidet han frilans for lokalavisen på Notodden før han reiste til Stockholm hvor han gikk to år på Nordens Fotoskola (1982-84). Nå (1989) har han nettopp startet firmaet Paparazzi Bild i Stockholm sammen med tre andre fotografer.

Virkested.

1984-0000: Stockholm

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Fotografi 22(1989) : 10, 18-25
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål