Johannessen, Finn Arne (1955 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:28
12.01.2019 01:38:14
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2d3f84d0-6ba4-4dd3-83f8-97fcaebc6da9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Johannessen, Finn Arne
Bokmål

Fornavn
Finn Arne
Bokmål

Etternavn
Johannessen
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1955

-Tidspunkt
1955
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Johannessen er født i Kristiansand og oppvokst på Notodden. Et års tid arbeidet han frilans for lokalavisen på Notodden før han reiste til Stockholm hvor han gikk to år på Nordens Fotoskola (1982-84). Nå (1989) har han nettopp startet firmaet Paparazzi Bild i Stockholm sammen med tre andre fotografer.

Virkested.

1984-0000: Stockholm

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 22(1989) : 10, 18-25
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål