Winsnes, Bjørn (1925 - 2012)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:28
12.01.2019 01:59:27
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2abe5fd2-aee9-4b19-8a5f-abc367e5e461 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Winsnes, Bjørn
Bokmål

Fornavn
Bjørn
Bokmål

Etternavn
Winsnes
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1925

-Tidspunkt
1925
Død
2012

-Tidspunkt
2012
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 13.09.1925 I Oslo, død 02.12.2012 samme sted. Reklamefotograf. Utdannet i Sverige under krigen. Arbeidet ett år ved et reklameatelier i København og ett år ved et fotostudio i London. Fra 1947 drev Winsnes reklameatelier i hjemmet i Oslo. Winsnes var i 1952 med og stiftet Reklamefotografers landsforening. I 1956 hadde han utstilling i Galleri K.B. i Oslo sammen med Kjell Sten Tollefsen, Ivar Øiesvold og Erik Eriksen. Under Norges fotografforbunds landsmøte i Bergen i 1959 hadde han utstilling sammen med Ivar Øiesvold og Kjell Sten Tollefsen. Han mottok, som første fotograf, i 1969 Statens stipend for kunstnere. Han var ansvarlig for Norges fotografforbunds 75 års jubileumsutstilling på Oslo bymuseum i 1969.

Virkested:
1965-0000: Oslo; Hoffsjef Løvenskioldsvei 58C

Bokmål

Referanse
Kilder:

Kamera 10(1958) : 3, s. 96-103 (art. av Winsnes)
Kamera 11(1959) : 2, s. 5-30
Norsk fotografisk tidsskrift 43(1957) : 10, s. 168-173
Kamera 17(1965) : 5, s. 9-13
Fotografi 2 (1969) : 4, s. 4-7
Norsk fagfoto 6(1969) :4, s. 96
Norsk fagfoto 6(1969) : 5, s. 129, 131
Fotografi 11(1978) : 3, s. 44-47
Fotografi 20(1987) : 3, s. 36-40
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 3, s. 20-21
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål