Ahlgrenson, Fritz (1838 - 1902) [sv]

Ahlgrenson, Fritz (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Nationalmuseum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
12.02.2016 09:05:43
12.01.2019 02:27:27
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/29148246-6e1c-4ed4-9e04-dc209ee6161d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ahlgrenson, Fritz
Svensk

Fornavn
Fritz
Svensk

Etternavn
Ahlgrenson
Svensk

Fødsel
1838

-Tidspunkt
1838
Død
1902

-Tidspunkt
1902
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
-Specifikasjon
Elev till
Svensk