Istad, Christine (1963 - ) [no]

Istad, Christine (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:46
22/06/2019 01:28:34
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/28248ec9-8ea8-4f06-8ce2-25fbc30bd039 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Istad, Christine
Norwegian bokmål

First name
Christine
Norwegian bokmål

Last name
Istad
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1963

-Time
1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 1963, oppvokst i Molde. Istad har deltatt på en rekke utstillinger og flere utsmykningsoppdrag. Hun arbeider både med maleri og fotografi (1999). Sin bakgrunn har hun fra Parson's School of Design i New York. Etter 2 år på Parson's arbeidet hun ett år som fotomodell for deretter å begynne på Westerdals Reklameskole i Oslo.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Fotografi 32(1999) : 5, s. 86-73
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål