Istad, Christine (1963 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:46
12.01.2019 01:37:34
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/28248ec9-8ea8-4f06-8ce2-25fbc30bd039 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Istad, Christine
Bokmål

Fornavn
Christine
Bokmål

Etternavn
Istad
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1963

-Tidspunkt
1963
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 1963, oppvokst i Molde. Istad har deltatt på en rekke utstillinger og flere utsmykningsoppdrag. Hun arbeider både med maleri og fotografi (1999). Sin bakgrunn har hun fra Parson's School of Design i New York. Etter 2 år på Parson's arbeidet hun ett år som fotomodell for deretter å begynne på Westerdals Reklameskole i Oslo.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 32(1999) : 5, s. 86-73
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål