Heimly, Per

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:49
15.12.2018 01:34:32
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1e2b4ad8-f0ae-42db-a7a6-f376b82b5017 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Heimly, Per
Bokmål

Fornavn
Per
Bokmål

Etternavn
Heimly
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Motefotograf

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 1, s. 31-33
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål