Meyer, Johan Joachim (1860 - 1940)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:35
12.01.2019 01:46:30
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/147e4ab9-f0cc-4a8c-8e95-620f80181172 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Meyer, Johan Joachim
Bokmål

Fornavn
Johan Joachim
Bokmål

Etternavn
Meyer
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1860

-Tidspunkt
1860
Død
1940

-Tidspunkt
1940
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Finnaas 20.11.1860. Sønn av sokneprest Wollert Danchertsen M. og Christiane Bolette Wesenberg, gift med Olga Marie Bergesen, datter av provst Ole B. og Marthe Marie Sophie Jensen. Arkitekt, professor og amatørfotograf. Reiste meget rundt i landet og fotograferte også på sine reiser. Mest kjent for publikasjonen "Fortids kunst i Norges bygder". Hans negativsamling (1906-1930-årene) beror tildels hos RA, dels på NTH.

Virkested:
1906 -1930: Trondheim o. a. st.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål