Meyer, Johan Joachim (1860 - 1940) [no]

Meyer, Johan Joachim (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 24, 2017 12:58:35 PM CET
March 18, 2019 5:48:13 PM CET
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/147e4ab9-f0cc-4a8c-8e95-620f80181172 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Meyer, Johan Joachim
Norwegian bokmål

First name
Johan Joachim
Norwegian bokmål

Last name
Meyer
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1860

-Time
1860
Death
1940

-Time
1940
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Finnaas 20.11.1860. Sønn av sokneprest Wollert Danchertsen M. og Christiane Bolette Wesenberg, gift med Olga Marie Bergesen, datter av provst Ole B. og Marthe Marie Sophie Jensen. Arkitekt, professor og amatørfotograf. Reiste meget rundt i landet og fotograferte også på sine reiser. Mest kjent for publikasjonen "Fortids kunst i Norges bygder". Hans negativsamling (1906-1930-årene) beror tildels hos RA, dels på NTH.

Virkested:
1906 -1930: Trondheim o. a. st.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål