Backlin, T. H. (1875 - 1941)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:29
12.01.2019 01:23:59
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/139654d0-bbd3-423b-9d67-5fba08ac435a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Backlin, T. H.
Bokmål

Fornavn
T. H.
Bokmål

Etternavn
Backlin
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1875

-Tidspunkt
1875
Død
1941

-Tidspunkt
1941
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 24.09.1875 i Christiania, død 1941 i Oslo. Var eneberettiget fotograf ved Sandefjord Bad. Forretningen brente i Sandefjords bybrann 16. mars 1900, men han skaffet seg hurtig nye lokaler. Da også disse gikk opp i røk, flyttet han til Kristiania hvor han etablerte seg i Alfheims lokaler i Pilestredet. (Kristianie Røntgeninstitutt). Var formann i Fagfotografenernes Forening 1905.

Virkested:
1901 ca-1914 ca: Oslo
1890 ca-1900 ca: Sandefjord

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål