Knudsen, Claus Peter (1826 - 1896)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:43
12.01.2019 01:40:08
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/109e69f8-4125-4012-a694-82008d152af8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Knudsen, Claus Peter
Bokmål

Fornavn
Claus Peter
Bokmål

Etternavn
Knudsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1826

-Tidspunkt
1826
Død
1896

-Tidspunkt
1896
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 17.09.1826 - død 02.04.1896
Født i Trondheim, død i Christiania. Sønn av oppsynsmann i Marinen Petter K. og Karen Kristina Falk. Cand Pharm 1849. Regnes for å være den første fotograf i Ålesund . Farmaceut ved Aalesunds apothek, senere ved Svaneapotheket i 1855. Reiste endel langs kysten som daguerreotypist, slo seg deretter ned som fotograf i Chriatiania i 1860 og hadde atelier med to assistenter. Prisbelønnet i København 1872. Var den første fotograf som averterte i Stavanger, sommeren 1857. Uvisst om han ankom byen da. Var i 1867 i Stavanger og fotograferte i atelieret til apoteker Groth.

Virkesteder:
1860-1896: Oslo
1865: Oslo; Drammensveien 5
1866: Oslo; Drammensveien 14
1866: Oslo; Stortingsgd. 14
1867-0000: Stavanger; Kirkegaten 21
1855-1860: Ålesund, 1501

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Eilertsen, Roar (red.): Billeder fra gamle Tromsø, 1978
Sunnmørsposten 29.10.1983 og 19.08.1989
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
Eralndsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål