Halvorsen, Sigurd

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:23
12.01.2019 01:34:52
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/0f6510d8-8533-4ebe-b5bd-0004b22dae80 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Halvorsen, Sigurd
Bokmål

Fornavn
Sigurd
Bokmål

Etternavn
Halvorsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Referanse
Kilde:
Norske fotosamlinger, 1989.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål