Apneseth, Oddleiv (1955 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:13
12.01.2019 01:23:42
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/0c9c4457-b88b-4952-84f5-4465bc3cf8fb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Apneseth, Oddleiv
Bokmål

Fornavn
Oddleiv
Bokmål

Etternavn
Apneseth
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1955

-Tidspunkt
1955
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 23.01.1955. Han er utdannet agronom og er selvlært som fotograf. Under avtjening av siviltjeneste på Sunnfjord museum i 1977-78 arbeidet han med fotodokumentasjon av museets samlinger. Pressefotograf, frilance fra 1981. Fast ansatt i Bergens tidende fra 1987. Medlem av Frilansklubben/NJ.

Virkested:
1980-0000: Vassenden; Svidal
1987-0000: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 28(1995) : 4, s. 46-51
Norsk fotografisk tidsskrift 83(1997) : 2, s. 18-21
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål