Winther, Hans Thøger (1786 - 1851) Plassholdere

Winther, Hans Thøger (svensk)

Livsrolle
Lisens
Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.11.2016 11:04:28
12.01.2019 02:23:13
Publisert
Status

URI
http://data.nasjonalmuseet.no/resource/person_8736ab4028
Navn
Winther, Hans Thøger
Bokmål

Winther, Hans Thøger
Svensk

Fødsel
1786 Thisted, Danmark

-Tidspunkt
1786
-Stedreferanse
Thisted, Danmark

--Sted (tekst)
Thisted, Danmark
Svensk
Død
1851 Christiania

-Tidspunkt
1851
-Stedreferanse
Christiania

--Sted (tekst)
Christiania
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk