Bull, Marie Magdalene (1827 - 1907)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:33
12.01.2019 01:26:22
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/0063a641-3355-4b18-9275-04b0a8e11a4f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bull, Marie Magdalene
Bokmål

Fornavn
Marie Magdalene
Bokmål

Etternavn
Bull
Bokmål

Alternative navn
Midling, Marie Magdalene
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1827

-Tidspunkt
1827
Død
1907

-Tidspunkt
1907
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Bergen 25.10.1827, død 17.07.1907. Datter av Wilhelm Christian Midling og Maria Magdalena Herlufsen, g. 6.1.1851 m. kapelmester Edvard Storm B. (19.3 1814-7.9.1907), bror av Ole Bull, 7 barn. Hun var først skuespillerinne, men måtte av konvensjonelle hensyn oppgi dette yrke da hun giftet seg, og begynte derfor å fotografere. Atelieret ble inntil 1867 bestyrt av Max Behrends. Hun drev også logi for skuespillere, og i 1887 hadde hun også en delicatessehandel i kjelleren i huset i Jonsvoldsgaten. Hun skal ha vært en meget farverik personlighet.

Virkested:
1864-1877: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål