Bull, Marie Magdalene (1827 - 1907) [no]

Bull, Marie Magdalene (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:33
25/05/2019 01:19:01
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/0063a641-3355-4b18-9275-04b0a8e11a4f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bull, Marie Magdalene
Norwegian bokmål

First name
Marie Magdalene
Norwegian bokmål

Last name
Bull
Norwegian bokmål

Alternative name
Midling, Marie Magdalene
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1827

-Time
1827
Death
1907

-Time
1907
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Bergen 25.10.1827, død 17.07.1907. Datter av Wilhelm Christian Midling og Maria Magdalena Herlufsen, g. 6.1.1851 m. kapelmester Edvard Storm B. (19.3 1814-7.9.1907), bror av Ole Bull, 7 barn. Hun var først skuespillerinne, men måtte av konvensjonelle hensyn oppgi dette yrke da hun giftet seg, og begynte derfor å fotografere. Atelieret ble inntil 1867 bestyrt av Max Behrends. Hun drev også logi for skuespillere, og i 1887 hadde hun også en delicatessehandel i kjelleren i huset i Jonsvoldsgaten. Hun skal ha vært en meget farverik personlighet.

Virkested:
1864-1877: Bergen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål