Bokmerker: Ditt utvalg av poster [no]

Bokmerker er din liste over poster eller datasett som du vil ha raskt tilgjengelig. Sider som er aktuelle å arbeide med eller kanskje dine favoritter.

Bokmerkeikonet finnes i verktøypanelet:

  • . Siden har ikke bokmerke. Klikk på ikonet for å sette bokmerke.
  • . Siden har allerede et bokmerke. Klikk på ikonet for å fjerne det.

Du finner dine bokmerkede poster og datasett slik:

  • i menypanelet Bokmerker.
  • under fliken BokmerkerMin side.
  • under "din" gren i navigasjonstreet: Mine bokmerker

Bare inloggede brukere kan bokmerke poster.

Sett bokmerke på en enkelt side

Du setter bokmerke på en enkelt side ved å klikke på bokmerkeikonet i verktøyraden oppe til høyre i siden. Du kan også velge Funksjonsmeny | Bokmerk. Aktuell side legges til i bokmerkelisten. Du kan også sette bokmerke på poster i oppgavepanelet.

Legg merke til at om aktuell side er et datasett, og du har poster markert i datasettet, legges postene i bokmerkelisten (se nedenfor).

Sett bokmerke i poster i datasett eller søkeresultat

Du kan sette bokmerke på en enkelt side i et datasett eller søkeresultat ved å ekspandere raden (klikk på pilen lengst til høyre i raden), og deretter klikke på bokmerkeikonet. Du kan også markere flere rader/sider ved å klikke i checkboksen og velge funksjonsmeny | Bokmerke. Samtlige markerte sider/poster legges da til i din bokmerkeliste.

Vise bokmerker

Du viser dine sider med bokmerker i menypanelet, panelet Bokmerker. Der vises bokmerkene alfabetisk, og du kan filtrere listen på poster og datasett/mapper. Du kan også vise bokmerkene på Min side, under fliken Bokmerker. Der kan du søke i og filtrere sider du har satt bokmerke på. Bokmerker vises også i oppgavepanelet.

Behandle dine bokmerker

Du kan redigere dine bokmerker i Min side ved å velge behandle bokmerker i funksjonsmenyen.
Bokmerkelisten fungerer da nøyaktig som et søkeresultat eller et datasett/mappe. Les mer om søk og filtrering..
Du kan for eksempel legge poster du har satt bokmerke på i spesifikke mapper eller eksportere bokmerkene til et Excel-ark.[no]