Bokmerkepanelet [no]

Panelet Bokmerker viser alle sider, poster og datasett som du har satt bokmerke på i stigende alfabetisk ordning. Innholdet i listen kan filtreres. Panelet er bare tilgjengelig for innloggede brukere.

Du viser en bokmerket side ved å klikke på lenken i navnet i listen.

Filtrere listen

Bokmerkene kan filtreres slik at bare listeverdier av en viss type vises. Klikk på ikonet:

    for å vise samtlige sider som det er satt bokmerke på. Dette er utgangspunktet når panelet åpnes.
    for å bare vise poster i listen.
    for å bare vise datasett og mapper i listen.

Behandle bokmerker

    Du kan klikke på knappen Behandle bokmerker til høyre på filtreringslisten for å behandle dine bokmerker. Bokmerker forvaltes i en mappe. Du kan for eksempel overføre poster med bokmerker til andre mer spesifikke mapper.[no]