Uppgiftspanelen [sv]

Uppgiftspanelen gör det möjligt att överblicka vad du har att göra med de data som du arbetar med i KulturNav. Uppgiftspanelen visar bland annat poster som aviserats till dig genom e-post. Panelen ger dig upp till fyra olika vyer över poster som tillhör dataset som du har skrivbehörighet till eller dialog som är direkt adresserad till dig:

     Att göra. Listar poster som ligger till grund för e-postaviseringen och som väntar på att du (eller din redaktion) ska ta hand om dem. Denna lista visas som standard när du öppnar panelen.
     Godkända poster. Listar poster med status Godkänd som du ska ta ställning till om de ska publiceras eller inte.
     Min dialog. Listar poster som har dialog som berör dig.
     Intresseanmälningar. Listar dataset där du har intresseanmälningar från användare.

Signaler om saker att ta tag i

Förutom via en e-postavisering ser du små signaler på två knappar:

 • Min sida i menypanelen signalerar om aktuella aviseringar som finns på Min sida. Klicka på knappen för att öppna Min sida.

 • Uppgiftspanel i Min sida signalerar om det finns uppgifter att behandla i uppgiftspanelen. Klicka på knappen i verktygsraden för att öppna panelen. Klick på knappen igen för att stänga panelen.

Signalen anges i två färger:

 • En röd signal visar att det finns aktuella uppgifter inom valt tidsintervall som aviserats. Antalet anger antalet poster.
 • En gul signal visar att du har uppgifter att göra liggande kvar sedan tidigare.

Att göra

Listan Att göra visar uppgifter som du bör hantera på poster du har ansvar för. Listan omfattar antingen poster som aviserats till dig inom det tidsintervall du ställt in (per dygn eller per vecka) eller samtliga poster i urvalet. Tidsintervall för avisering av uppgifter ställer du in genom att redigera din användarprofil på Min sida. Urvalet är poster som:

 • Är nya poster (status Ny) som skapats av användare med redigeringsbehörighet på datasetet - dvs dess redaktion.
 • Är förslag till nya poster (status Förslag) som skapats av användare utan redigeringsbehörighet på datasetet - alla inloggade användare
 • Har ändringsförslag i poster från både inloggade användare och din redaktion.

Filtrera listan

 •   Visar poster är ändrade inom det tidsintervall som du valt för aviseringar per e-post. Detta är standardfiltret när listan öppnas.
 •   Visar samtliga poster i urvalet oavsett tidpunkt när ändringen genomfördes.
 • Om ikonen är grön finns saker att göra i listan.

Arbeta i listan

 •   Klicka på postens länk/namn för att öppna posten i en ny flik.
 •   Förslag klicka på status-ikonen för att ändra status på posten.
 •     klicka på förslagsikonen för att öppna posten i en ny flik och se och hantera inkomna förslag.
 •   Bokmärk posten (eller ta bort bokmärket)

Läs mer om aviseringar

Godkända poster

Panelen godkända poster listar poster med status Godkänd som du som administratör för datasetet ska ta ställning till om de ska publiceras eller inte.

Filtrera listan

 •   Visar poster som är godkända och ändrade inom det tidsintervall som du valt för aviseringar. Detta är standardfiltret när listan öppnas.
 •   Visar samtliga poster i urvalet oavsett tidpunkt när ändringen genomfördes
 • Om ikonen är grön finns saker att göra i listan.

Arbeta i listan

 •   Godkänd Klicka på status-ikonen för att ändra status på posten. Du kan publicera posten eller sätta status till Ej godkänd om den inte duger att publicera. Vill du att redaktionen ska arbeta vidare med posten, sätter du status tillbaka till Under granskning.
 •   Bokmärk posten (eller ta bort bokmärket).

Läs mer om status.

Min dialog

Panelen min dialog visar poster som innehåller aktiv dialog som berör dig. Arkiverad dialog tas inte med i listorna.

Filtrera listan

 •   Visar poster med dialog som är ändrade inom det tidsintervall som du valt för aviseringar per e-post. Detta är standardfiltret när listan öppnas.
 •   Visar samtliga poster i urvalet oavsett tidpunkt när ändringen genomfördes.
 • Om ikonen är grön finns dialog att kika på i listan.

Arbeta i listan

 •      Klicka på dialog-ikonen för att öppna posten i en ny flik och läsa och hantera dialogen.
 •   Bokmärk posten (eller ta bort bokmärket).

Läs mer om dialog.

Intresseanmälningar på mina dataset

Panelen intresseanmälningar visar dataset som har intresseanmälningar från användare som önskar ha en roll i dina dataset.

Arbeta i listan

Läs mer om intresseanmälningar.[sv]