Dialog rundt poster [no]

Under fliken Dialog kan du diskutere innholdet i en post eller ha dialog om endringsforslaget. Denne funksjonen er åpen for alle som er innlogget, og innholdet vises kun for disse.

Du kan f. eks:

 • Kommentere eller diskutere postens innehold
 • Foreslå forbedringer på det du ikke kan foreslå direkte i en post, f. eks fotografier som illusterer posten.
 • Ha dialog om forslag som har kommet inn, f. eks stille oppfølgingsspørsmål til brukeren som har foreslått noe.
 • Diskutere mulige dubletter eller kvalitetsspørsmål.
 • Lagre informasjon om posten som har kommet inn via andra kanaler, f. eks via epost.

Fargekoding av dialog

  Forekommer det dialog på en post markers den med en gul rund markør.

 • Markøren synes i søkeresultat og lister (datasett, mapper). Du kan klikke på markøren for å komme rett til dialogen.
 • En markør på fliken indikerer at det finnes dialog på posten.
 • Du kan filtrere frem poster med dialog i datasett, mapper og søkeresultat gjennom å filtrere/trykke på knappen Vis poster med dialog .
 • Arkivert dialog vises ikke med ikon (se nedenfor).

Bli med i dialogen

Slik gjør du for å opprette et dialoginnlegg:

 1. Klikk på fliken Dialog når du står i postens visningsmodus.

 2. Angi rubrikk og skriv din meldingstekst.

 3. Du kan sende en melding til en bruker ved å søke frem brukerens navn og legge den til i Beskjed til. Brukeren får da automatisk en varsling via epost om din melding. Du ser hvilke brukere som får dialogmeldingen i sendelisten via sin rolle i forvaltningen av aktuell post/datasett.

 4. Vil du sende beskjed til flere brukere trykker du på og legger til en ny mottaker.

 5. Klikk på knappen Ta bort for å fjerne en bruker fra sendelisten

 6. Lagre og send din beskjed ved å klikke på knappen.

Håndtere dialog

Hvis du er administrator i et data sett kan du:

  Arkivere dialogmeldingen. Når du klikker på knappen får du et spørsmål om du vil arkivere meldingen. Arkiverte dialogmeldinger kan bare ses av administratorer av datasettet/posten.
  Slette dialogmeldingen. Klikk på knappen for å slette meldingen permanent. Når du klikker på knappen får du et spørsmål om du vil slette meldingen.

Overvåke dialog

I Min side kan du få oversikt over dialoger som angår deg i Oppgavepanelet som du åpner ved å klikke på knappen i verktøysraden. Arkiverte dialogmeldinger synes ikke i oppgavepanelet.[no]