Status för dataset och poster [sv]

Om du har behörighet kan du ändra status genom att klicka på statusikonen och välja önskad status. Statusikonen visas både i listor och i sidhuvudet på en post.

Vill du ändra status på flera poster kan du använda metaoperationer på både dataset och mappar.

Status för poster

Okänt Postens status är ännu inte satt.
Förslag Posten är ett förslag från en inloggad användare utan behörighet till datasetet i fråga.
Ny Posten är ett förslag/ny post från en inloggad användare som har behörighet till datasetet.
Under granskning Posten är nu under granskning av en redaktör.
Godkänd En redaktör har godkänt posten som ett förslag till publicering.
Ej godkänd Posten är ej godkänd. Den kan t ex behöva att kompletteras med mer information eller korrigeras.
Raderad Posten är raderad. Det kanske är en dubblettpost som redan finns i KulturNav. Posten sparas i databasen som en del av systemets historik.
Publicerad Posten är publicerad och därmed tillgänglig att använda vid katalogisering och länka till. Posten är därmed persistent.
Arkiverad Posten är inte längre modern och rekommenderas inte för aktuell användning. Den emellertid tillgänglig och fortfarande publicerad för de äldre länkar som finns kvar till posten.

Status för dataset

Okänt Datasetets status är ännu inte satt.
Under produktion Datasetet är under uppbyggnad och produktion. Avsevärda delar av datasetet kan fortfarande vara opublicerade. Datasetet kan inte än ses som en fungerande helhet.
Beta Datasetet är under provanvändning. Det kan ses som en fungerande helhet som är under skarp utvärdering.
I drift Datasetet är i drift. Det är inte nödvändigtvis komplett och kan fortfarande utökas och förbättras, men det kan ses som en stabil helhet.
Vilande Datasetet är ej under aktiv förvaltning. Datasetet tar just nu inte emot förslag på nya poster eller ändringsförslag. Det kan ses som en stabil datamängd som kan öppnas för mer aktivt förvaltning längre fram. I ett dataset med status vilande kan användarna inte lämna ändringsförlag eller förslag på nya poster.
Komplett Datasetet är komplett eller så har arbetet med datasetet avslutats av andra skäl. Datasetet kan fortfarande förbättras, men det kan ses som en stabil datamängd som (troligen) inte växer med fler termer/auktoritetsposter. I ett dataset med status komplett kan användarna inte skapa nya poster.
[sv]