Søke, vise og filtrere [no]

Alle poster i KulturNav lagres i samme database. Dette gjør at du kan søke etter steder samtidig som du søker etter personer, termer og hendelser.

 • Hvis du vil søke bredt i hele databasen bruker du søkeboksen på toppen av siden hovedsøk.
 • Hvis du vil søke i ett datasett eller en mappe bruker du datasettet eller mappens filterpanel.

Filterpanelet kan også brukes til å filtrere søkresultat på forskjellige måter.

Hovedsøk

Hovedsøk finner du på toppen av siden. Du kan velge informasjonkategori for å søke gjennom og avgrense grunnlaget for søket. Hvis du ikke velger kategori søker du i hele databasen i alle kategorier.

 • Søk i:. Velg søkeavgrensning i form av en informasjonskategori. Kategoriene er feks. person, term, sted eller hendelse. Hvis du ikke velger kategori, søker du i alle kategorier.
 • Søketekst. Angi søkeord (ett eller flere).
  - Du kan bruke jokertegn: * (asterisk) for å erstatt deler av ord , en eller flere bokstaver og ? (spørsmålstegn) for å erstatte enkelttegn. Søkeeksempel: Sven*on finner Svensson, Svenson og Svenzon. Vi?tor finner Victor eller Viktor.
  Hvis du ikke vil ha med et søkeord i søket angis dette med et ! (utropstegn): !Lillehammer angir at ordet Lillehammer ikke skal finnes i søkeresultatet.
  - Du kan bruke OR for å utføre eller-søk. For eksempel : Tore OR Oscar. Poster som inneholder ordene/navnene Tore eller Oscar vises i søkeresultatet.
  - Søk etter fraser eller setninger ved å bruke sitattegn (") rundt søkestrengen. For eksempel: "Tittelen hertug av". Poster som inneholder eksakt teksten "tittelen hertug av" vises i søkeresultatet.
 • Søkeknappene. Klikk på Søk for å søke i alle indekserte egenskaper i postene og postenes relasjoner. Ved å velge søk bare i navn, søker du bare i felt som inneholder navn eller benevninger. Dette gjør det enklere å finne enkeltindivid eller steder.

Eksempel: Velg å søke i person, skriv inn søkeordet Wilse* og klikk på knappen søk bare i navn. Da søker du etter personnavn som begynner på Wilse i alle datasett i databasen.

Søkeresultat og innholdslister i datasett og mapper

Listene vises standard sortert stigende på navn/benevning

 • Vise en post. Klikk på navnet eller benevningen for å vise postens side.

 • Endre status. Hvis du har rettigheter til det kan du klikke på statusikonet for å endre status på posten.

 • Sidenavigering. Resultat av et søk eller innholdet i poster i et datasett/mappe deles opp i flere resultatsider. Du blar gjennom sidene eller velger side ved å trykke på navigasjonsknappene eller klikke på et sidenummer.


 • Vise antall poster per side. Velg antall poster som skal vises. Maks antall er nå satt til 500 poster per side.


 • Velg hvilket felt det skal sorteres på: Du kan sortere egenskapene: Navn, Kode, Alternativ identitet, Kilde-URI, Skapt og Sist lagret.


 • Velg hvordan resultatet skal sorteres: Stigende eller fallende rekkefølge.

 • Markere alle på siden. Du kan merke denne checkboksen for å velge alle poster på siden (for å feks. legge dem til i en mappe). Vær klar over at det bare er poster på den aktuelle siden som markeres, ikke hele søkeresultatet. Hvis du skal legge mange poster i en mappe, øk heller antallet poster som vises på siden, og legg deretter poster side for side til i mappen. Vurder også om du kan legge hele datasettet i en mappe.
  Du kan også markere enkelte poster ved å markere checkboksen ved siden av postene.

 • Klikk på pilikonet for å få mer informasjon om aktuell post uten å åpne den i eget vindu. Hvis du er innlogget og har rettighet til å redigere posten, har du også en lenke for å redigere posten direkte(i samme kolonne som statusmarkeringen). Du kan også sette et bokemerke på posten ved å klikke på bokmerkeikonet.

Vise

Du kan nå velge forskjellige visninger (avhengig av sammenheng):

 • Listevisning i en tabell som både kan sorteres og filtreres.
 • Her vises de kategorier/typer som finnes i søkeresultatet. Klikk på en kategori for å vise postene den inneholder.
 • Her vises en alfabetisk kolonnebasert oversikt over postene i listen.
 • Hierarkisk visning er bare tilgjengelig for datasett som har hierarki valgt som innholdsstruktur. Visningsalternativet presenterer innholdet i datasettet i en trestruktur.
 • Viser datasettet som et bildegalleri bestående av poster som viser postens første bilde. Poster uten bilde vises med et ikon.

Filtrere

Søkeresultat og innholdet i datasett/mapper kan filtreres om du er i Vise liste:

 • Vis/skjul filter. Klikk på knappen for å vise eller skjule filterpanelet.

 • Søk i søkeresultatet. Du har samme søkeboks og de samme søkemuligheter som i hovedsøk (se over). Du søker kun etter poster i ditt søkeresultat, datasett eller mappe.

 • Filterknapper. Gir deg søkefasetter som gjør at du kan filtrere direkte på visse egenskaper. Hvilke som vises avhenger av sammenheng/type av søkeresultat:
  - Klasse. Filtrerer på kategorier som Person, Sted, Utstilling i søkeresultatet.
  - Datasett. Filtrerer på datasettet som postene i søkeresultatetet forvaltes i.
  - Type. Filtrerer på type post. Typefeltet bestemmes av informasjonskategori. For en person filtrerer eksempelvis type-knappen på egenskapen livsrolle. På en term er filtret på type av term.
  - Status. Filtrerer på postenes status. Du kan for eksempel filtrere poster som er godkjent for publisering.
  - Lisens. Filterer på postenes licens.
  - Poster med bilde.
  Vise poster med bilde Filtrerer på poster som illustreres av et bilde. Les mer om bilder.
  - Poster med lenker fra DigitaltMuseum.
  Vise poster med lenkede data Filtrerer poster som har lenker fra DigitaltMuseum. Les mer om lenkede data.
  - Poster med forslag.
  Vis poster med forslag Filtrerer fram poster som inneholder forslag till endringer eller tillegg i poster. Les mer om forslag. Vises bare hvis du er logget inn.
  - Poster med dialog/kommentarer.
  Vis poster med dialog Filtrerer fram poster som inneholder brukerdialog om posten. Les mer om dialog. Vises bare hvis du er logget inn.

 • Tidsfilter. Du kan filtrere poster som har hendelser basert på starttid (eks. etablert, født) og sluttid (eks. nedlagt, død). Les mer om tidsfilter

 • Bokstavsfilter. A-Å, 0-9. Filtrerer på første bokstav (eller siffer) i navnet/benevnelsen på postene i søkeresultatet.
  Hvis du er i bildet Vis bilder kan du filtrere fram poster med bilde.

Søkeord og filter

Bruk søkeord og filtrerte verdier vises oppe til venstre i søkeresultatet. Der kan du se søkeord og filter som har blitt brukt for å produsere søkeresultatet eller filtrert postutvalg.

Fjern alle filter Søkeord Filterverdier

Søkeord og filtrerte verdier. Du kan fjerne tidligere søkeord eller filterverdier ved å klikke på krysset bak verdien. Søket kjøres da automatisk. Du kan også trykke på knappen Fjern alle filter for å fjerne alle filterverdier og søkeord.

Relatere eller referere til en post i et rediger-formular.

Når du relaterer eller refererer aktuell post til en annen post i KulturNav, søker du fram posten og velger den fra en nedtrekksmeny.

 • Skriv to eller flere tegn for å søke.
  Du kan bruke jokertegn* -* og ? når du leter etter en passende post å referer til. * erstatter deler av ord og ? erstatter enkeltbokstaver. Se forklaring over.
 • Velg ønsket post fra listen.[no]