Bjerke, Harald (1860 - 1926) [no]

Other languages: Bjerke, Harald (norwegian bokmål)

Personer Industrihistorie (Norsk Teknisk Museum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Teknisk Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:52:30
18/05/2024 05:53:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fc7936fd-ce07-4e28-896e-26e97e6352ce | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bjerke, Harald
Norwegian bokmål

First name
Harald
Norwegian bokmål

Last name
Bjerke
Norwegian bokmål

Title
Administrerende direktør Norsk Hydro

-Title
Administrerende direktør Norsk Hydro
Norwegian bokmål
Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
1860

-Time
1860
Death
1926

-Time
1926
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Harald Bjerke (1860-1926) kom inn i Hydro i en tid da selskapet fortsatt var i sin første oppbyggingsfase. I 1912 ble han ansatt som administrerende direktør og stedfortreder for generaldirektør Sam Eyde. Han etterfulgte Eyde fra 1918 og var generaldirektør fram til 1926. Bjerke ble uteksaminert fra maskinlinjen på Kristiania tekniske skole i 1878. Han hadde seinere studieopphold i Frankrike og arbeidet som ingeniør i USA. Før han kom til Hydro arbeidet han i en familiebedrift, både i Kristiania og i Hamburg.

I årene som Hydros administrerende direktør vant Bjerke stor tillit hos de franske eierne. Han var også tydelig på at Eyde ikke var rett person for den daglige drift av selskapet. Dette temaet var oppe flere ganger, men lederskiftet kom først mot slutten av første verdenskrig, etter at Eyde hadde ledet Hydro gjennom 12 år. Bjerke fremsto da som et naturlig førstevalg.

Bjerke overtok på et tidspunkt da både Hydros omsetning og resultat hadde økt kraftig. Det ga i første omgang muligheter for å satse på en diversifisering av selskapet, for eksempel innenfor områder som sprengstoff, syntetiske fargestoffer og lettmetaller. Forsknings- og forsøksvirksomheten ga imidlertid ikke de forventede resultater. Tidlig på 1920-tallet var det åpenbart at selskapet måtte kutte kostnader. Bjerke iverksatte omfattende restrukturering. Eksempelvis ble Hydros forskningssenter på Skøyen lagt ned. Bjerke synes imidlertid å ha vært urokkelig i sin tiltro til at selskapet kunne fortsette å hevde seg gjennom videre utvikling av Birkeland-Eyde-prosessen. En overgang til den tyske Haber-Bosch-teknologien var han i det lengste avvisende til. På dette punkt led han nederlag i styret. Initiativ ble tatt til tekniske forundersøkelser, men Bjerke synes ikke å ha vært beredt til å lede Hydro gjennom det store løft som en teknisk omlegging ville innebære. På et styremøte høsten 1925 meddelte Bjerke at han ønsket å fratre som generaldirektør. Det er blitt betraktet som en direkte følge av situasjonen som var oppstått. Bjerke pekte på Aksel Aubert som rett person til å bli hans etterfølger. Bjerke døde få måneder etter sin avgang.

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021039452278
-Id
021039452278
-System
DigitaltMuseum