Adelcrantz, Carl Fredrik (1716 - 1796) [sv]

Adelcrantz, Carl Fredrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:42
16/10/2021 00:16:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fa84eb42-c7e1-4bf9-8b94-65507e75fcfb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Adelcrantz, Carl Fredrik
Swedish

First name
Carl Fredrik
Swedish

Last name
Adelcrantz
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/01/1716 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
30/01/1716
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
01/03/1796 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
01/03/1796
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Student i Uppsala 1734-02-22 och ånyo 1738-10-12.
Ritarakademiens undervisning på slottet från 1735.
Arkitekturstudier från 1739.

Verksamhet: Konduktör vid Kongliga Slottsbyggnaden 1741 (1742 enligt Skjöldebrand).
Hovjunkare 1744.
Hovintendent 1750.
Överintendent 1757.
Verksam som arkitekt.

Andra uppdrag: Auskultant vid Kammar-Revisionen 1735.
Under-Ceremonimästare vid Kunglig Maj:ts Orden 1753.
Direktör över Hovkapellet 1764.
Direktör över Kungliga Franska Spektaklet 1753-1771.
Deltog i samtliga riksdagar 1755-1789.
Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1789-1792.
Ordförande i Allmänna Brandförsäkrings Kontoret från 1782.Resor: Med Helmfelts stipendium och ärvda medel över Tyskland och Nederländerna till Frankrike och Tyskland 1739-1743.
Italien och Frankrike 1750-1751.
Frankrike 1753.

Medlemskap: Kungliga Vetenskapsakademien 1754.
Kungliga Vitterhetsakademien 1786.
Præses i Kungliga Målare- och Bildhuggare Akademien 1767-1795.

Egna skrifter: Dag- och skissbok från resan 1750-1751 i konstakademiens arkiv.
Tal om de fria konsters värde och nytta, Stockholm 1757. (VA Presidietal 23 juli 1757.).
Inträdestal om vitterhetens och de fria konsternas inbördes förbindelse (HA Handl., D. 1. 1789, s 339-365, hållet 28 maj 1786).
Tal, hållet för K. Målare och bildhuggare-akademienn...10 juni 1795.
Handskrift: Tal om publika byggnader, i synnerhet dem som ännu saknas i Stockholm (Presidietal i Kungliga målare- och bildhuggareakademien 1769).

Verk ett urval:
Medhjälpare till Hårleman och Cronstedt vid bygget av Stockholms slott, från 1767 ensam överintendent.
Adelcrantzska palatset, Karduansmakaregatan 8, Stockholm 1755.
Drottningholms slottsteater 1764.
Ulriksdals slottsteater.
Kina slott, Drottningholm 1763.
Adolf Fredriks kyrka, Stockholm 1768-1783.
Drottninghuset, Johannesgatan 17, Stockholm, ombyggnad 1775 (renoverat 1983).
Fredrikshov, Storgatan 53, Stockholm, om- och tillbyggnad, 1772-1776.
Gustav III:s operabyggnad, Stockholm 1777-1782.
Norrbro, Stockholm 1787-1807, utförd av Adelcrantzs lärjunge Palmstedt.
Kronomagasin på Skeppsholmen, Stockholm 1777-1779, om- och tillbyggt av arkitekt Victor Ringheim till Kasern III 1879.
Johannishus herrgård, Blekinge 1772.

Swedish

Reference
Hofberg, Herman (red): Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ordnade lefvnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid. Del 1 och 2. Stockholm, (1876), 1906.
Svenskt biografiskt lexikon.
Fogelmarck, Stig: Carl Fredrik Adelcrantz. Arkitekt, Stockholm 1957.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840-1940. Stockholm, 1945.
Red: Andersson, Thorbjörn, Jonstoij, Tove, Lundquist, Kjell: Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år. Stockholm 2000.
Se även källförteckning i Svenskt biografiskt lexikon och i Stig Fogelmarcks bok.
Swedish

Primus
1097

-Id
1097
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075659
-Id
011034075659
-System
DigitaltMuseum