Andersson, Arvid (1898 - 1983) [sv]

Other languages: Andersson, Arvid (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Anders Arvid Andersson, född 30 januari 1898 i Torpa socken, Östergötland, död 19 november 1983, Hjälshammar, Jönköpings län, missionär. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/04/2024 09:39:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f58a0136-e6da-40b4-a393-7e5fb9b98170 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, Arvid
Swedish

First name
Arvid
Swedish

Middle name
Anders
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Title
Missionär

-Title
Missionär
Swedish
Description
Anders Arvid Andersson, född 30 januari 1898 i Torpa socken, Östergötland, död 19 november 1983, Hjälshammar, Jönköpings län, missionär.
Swedish

Birth
30/01/1898 Torpa (Socken) [sv], , ,

-Time
30/01/1898
-Place reference
--Place
Swedish
Death
19/11/1983

-Time
19/11/1983
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Anders Arvid Andersson, född 30 januari 1898 i Torpa socken, Östergötland, död 19 november 1983, Hjälshammar, Jönköpings län, missionär. Arvid genomgick Missionsskolan (från 1950-talet Teologiska Seminariet) 1922—26, byggmästarkurs 1925—26, språkstudier i Belgien 1926 och 1931. Han reste ut som missionär till Kongo 1926 och var verksam där fram till 1963, pens. Led. av syn:r. i Belgiska Kongo, Missionsrådet i Kongo 1948—1950, 1954—1956.

Föräldrar: lantbrukare Karl Oskar Andersson och Amanda Andersson. Gift 1937 med Rut Wilhelmina Mazia Hammar, f. 1925.9.09.

Swedish

Carlotta-SMVK
4318817

-Id
4318817
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
0210310174894
-Id
0210310174894
-System
DigitaltMuseum