Overføringsnett [no]

Other languages: Overføringsnett (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Description
Statkraft kaller dette 'Nett'. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
12/04/2024 13:07:14
12/04/2024 13:07:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f4b90883-b44a-480b-8134-394c1394727a | RDF/XML | JSON-LD
Label
Overføringsnett
Norwegian bokmål

Alternative label
Elnett
Norwegian bokmål

Kraftnett
Norwegian bokmål

Nett
Norwegian bokmål

Description
Statkraft kaller dette 'Nett'.
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Store norske leksikon

Definition
system av sammenkoblede kraftledninger og annen elektrisk utrustning for overføring av elektrisitet fra kraftverk til sluttforbrukerne
Norwegian bokmål

Broader concept
English
English
          Anlegg [no]
English
               Overføringsanlegg [no]
English

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Reference
Statkraft, ISBN: 82-991686-1-9
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål