Transmisjonsnett [no]

Transmisjonsnett (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Administrasjon (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Description
Transmisjonsnettet omfatter også overføringsledninger til utlandet. Transmisjonsnettet består i hovedsak av kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, men i enkelte deler av landet inngår også kraftledninger med 132 kV spenning. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
15/12/2021 09:10:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1c3dc387-da67-4258-af48-8434daa7f6ee | RDF/XML | JSON-LD
Label
Transmisjonsnett
Norwegian bokmål

Alternative label
Hovednett
Norwegian bokmål

Samkjøringsnett
Norwegian bokmål

Sentralnett
Norwegian bokmål

Description
Transmisjonsnettet omfatter også overføringsledninger til utlandet. Transmisjonsnettet består i hovedsak av kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, men i enkelte deler av landet inngår også kraftledninger med 132 kV spenning.
Norwegian bokmål

Definition
hovedveiene i kraftsystemet som forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre
Norwegian bokmål

Broader concept
English
English
          Anlegg [no]
English
               Overføringsanlegg [no]
English
                    Overføringsnett [no]
English

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Related concept
Replaces
Norwegian bokmål

Replaces
Sentralnett
Norwegian bokmål

Reference
NVE
Norwegian bokmål