Distribusjonsnett [no]

Other languages: Distribusjonsnett (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Description
Distribusjonsnettet omfatter spenninger fra og med 22 kV og helt ned til 230 V lavspenningsnettet, som forsyner vanlige husholdninger. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
12/04/2024 13:05:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4082ff18-6914-4365-8ddf-1586d49513ad | RDF/XML | JSON-LD
Label
Distribusjonsnett
Norwegian bokmål

Alternative label
Fordelingsnett
Norwegian bokmål

Description
Distribusjonsnettet omfatter spenninger fra og med 22 kV og helt ned til 230 V lavspenningsnettet, som forsyner vanlige husholdninger.
Norwegian bokmål

Definition
del av overføringsnettet som forsyner sluttbrukerne (husholdninger, tjenesteyting og industri) med elektrisk kraft
Norwegian bokmål

Broader concept
English
English
          Anlegg [no]
English
               Overføringsanlegg [no]
English
                    Overføringsnett [no]
English

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Wikipedia
Norwegian bokmål
NVE
Norwegian bokmål
-Text
NVE
Norwegian bokmål