Thiel, Ernest (1859 - 1947) [sv]

Thiel, Ernest (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/09/2016 11:10:58
28/11/2020 13:23:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f17f63cf-1ebe-4ea1-83f7-685af768efc3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thiel, Ernest
Swedish

First name
Ernest
Swedish

Last name
Thiel
Swedish

Title
Bankir

-Title
Bankir
Swedish
Konstsamlare

-Title
Konstsamlare
Swedish
Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1859

-Time
1859
Death
1947

-Time
1947
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Som finansman och 1891–1901 bankir med egen rörelse (från 1899 med namnet Stockholms Diskontobank) skapade sig Ernest Thiel en stor förmögenhet. Vid sekelskiftet 1900 grundade han en av landets största samlingar av svensk och nordisk konst från sent 1800-tal (se även Thielska galleriet). Han stod också bakom rekonstruktionen av Svenska Dagbladet (1897) och verkade som mecenat åt flera bildkonstnärer och författare, bl.a. Hjalmar Söderberg. Som finansman var Thiel spekulativt lagd och förlorade sin förmögenhet i börskrisen efter första världskriget. Källa: Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ernest-thiel (hämtad 2015-10-15)

Swedish

Primus Nordiska museet
30335

-Id
30335
-System
Primus Nordiska museet
DigitaltMuseum
021036011742
-Id
021036011742
-System
DigitaltMuseum