Örlogsvarvet i Stockholm (Varv) [sv]

Other languages: Örlogsvarvet i Stockholm (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:36:19
02/03/2024 05:10:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eecc8c67-7f1d-40f3-b21e-2bf73c37cf93 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Örlogsvarvet i Stockholm
Swedish

Alternative name
Galärvarvet
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1550?
1550-talet

-Time
1550?
-Dating comment
1550-talet
Swedish
Termination
1969

-Time
1969
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Örlogsvarvet i Stockholm låg ursprungligen i anslutning till slottet Tre Kronor, men har senare funnits på Blasieholmen, Skeppsholmen och sedan början av 1700-talet, också på Djurgården (Galärvarvet). På den sistnämnda platsen byggdes Gälarvarvsdockan som invigdes 1879. På Beckholmen drev Örlogsvarvet bl. a. Gustav V:s docka, byggd 1919-1927. Verksamheten vid Stockholms Örlogsvarv flyttades 1969 till Muskö, söder om Stockholm.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Stockholm (Kommun) [sv], , ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
--Place
Reference
Dunge, Manne (red.), Varvsliv: minnen från en svensk industriepok, [Sjöhistoriska museet], Stockholm, 2004
Swedish

DigitaltMuseum
021166009606
-Id
021166009606
-System
DigitaltMuseum