HAJEN (1904) [sv]

Other languages: HAJEN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
27/10/2021 16:03:55
08/06/2024 01:53:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e4d7ec65-1378-4827-8732-e35c665c8557 | RDF/XML | JSON-LD
Name
HAJEN
Swedish

Other name
UNDERVATTENSBÅTEN N:R 1 [sv] -

-Name
UNDERVATTENSBÅTEN N:R 1
Swedish
Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Identification
-Identifier
-Number
1
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Hajen, sjösatt 1904, var svenska flottans första ubåt. Hon var konstruerad Carl Richson och byggdes på Stockholms örlogsvarv. Hajen var försedd med periskop och hade en fotogenmotor som via en generator alstrade el för att driva propellern. Ubåten var i tjänst till 1922 och är sedan 1932 museifartyg på Marinmuseum.

Swedish

-Measurement type
Swedish

-Value
8
-Unit
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
21,6/23,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
3,64
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
3,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
111
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

-Specification
Marshläge
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
127
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

-Specification
Undervattensläge
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
9,5
-Measurement type
Swedish

-Value
7-8
-Specification
Undervattensläge
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
40
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Time
1904
Delivered
1904

-Time
1904
Decommissioned
1922

-Time
1922
Reference
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg s. 22, 32, 33, 60, 173-177, 313, 315
Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish
DigitaltMuseum
021176010336
-Id
021176010336
-System
DigitaltMuseum