CAROLUS XI (1679) [sv]

CAROLUS XI (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2020 11:17:26
21/05/2022 00:50:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1641972b-bc46-41b6-ae84-521474a09e6a | RDF/XML | JSON-LD
Name
CAROLUS XI
Swedish

Alternative name
PRINS CARL
Swedish

SVERIGE
Swedish

WENDEN
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

History

Marindir. G. Halldin lämnar följande uppgifter: "82-kanonsk. Carolus XI byggdes på Skeppsholmen i Stockholm 1677-79 av skeppsbyggmästaren Robert Turner. Längden var 49,3 m, bredden 11,9 m och djupgåendet 5,94m. Besättningen utgjorde 620 man. Skeppet deltog i 1679 års sjötåg såsom amiralsskepp samt i sjötågen 1700 och 1710.
Det kallades den 4 maj 1678 (sjösättningsdagen) Carolus XI, den 30 maj 1683 Sverige, den 26 augusti 1684 Wenden. den 30 september 1694 Prins Carl och den 21 oktober 1694 åter Sverige.
Det utrangerades 1733, sedan det legat sjunket i flera år invid norra sidan av Lindholmen på örlogsvaret i Karlskrona. Över skeppet byggdes en kaj, "ballastkajen", som fick sitt namn av den ballast, som där upplades, då fartyg dockade i den närliggande dockan. Ornamentet på akterspegeln, som höggs 1678 av bildhuggaren Henrik Schüts, och framställer Karl XI till häst i naturlig storlek, är bevarat och finnes numera på Sjöhistoriska museét i Stockholm. Skeppet ballastades med 1000 skeppund järnmalm från Utö gruva. Det hade i kajutan 2 dussin stolar klädda med juftläder.
Vid slipbyggnad på Lindholmen 1941 spolierades till större delen vad som fanns kvar av det där sjunkna skeppet, med tillvaratogs i största möjliga utsträckning rester av spant, vägare, bordläggningsplankor o dyl."
Nåten drevna med hampdrev och fyllda med skeppsbeck av timmerman Olof Ohlsson år 1960.
Skeppssidan vikt = 4.5 ton.
Sverige var amiral Hans Wachtmeisters skepp, då han första gången besökte Karlskrona vid standens grundläggande år 1679.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 49,3 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
49,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 11,9 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
11,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 5,94 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
5,94
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Constructor
Built
1677 1679 Skeppsholmen (Stadsdel) [sv], , Örlogsvarvet i Stockholm (Varv) [sv]

-Timespan
1677 1679

--Earliest time
1677
--Latest time
1679
-Place reference
Skeppsholmen (Stadsdel) [sv], ,

--Place
Launched
1678

-Time
1678
Decommissioned
1733

-Time
1733
Wrecked
1724

-Time
1724
Reference
Zettersten, Axel (1903) Svenska Flottans historia 1635-1680, s. 564
Swedish

DigitaltMuseum
021176791117
-Id
021176791117
-System
DigitaltMuseum