Wennerholm, Ture (1892 - 1957) [sv]

Other languages: Wennerholm, Ture (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:38:42
20/04/2024 01:21:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ed5caae1-383a-4d00-9d74-b7d7954e48e1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wennerholm, Ture
Swedish

First name
Ture
Swedish

Last name
Wennerholm
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
20/11/1892 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
20/11/1892
-Place reference
--Place
Death
16/06/1957 Stockholm (Stad) [sv], , ,

-Time
16/06/1957
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1915-1919, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1919-1921, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Lars Israel Wahlman 1917-1920, Ivar Tengbom 1920-1921, Gunnar Asplund 1921, Carl Bergsten 1922-1923, Isak Gustaf Clason 1923-1926, Ivar Tengbom 1926-1928.
Egen verksamhet i Stockholm.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1928, vid utredningsbyrån 1929.
Anställd vid utrikesdepartementet 1936-1946.
Arkitekt hos Allmänna Liv-Försäkringsbolaget Oden från 1932.

Lärarverksamhet: Lärare vid Tekniska skolan 1922-1929 och vid KTH 1929-1932, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Resor: Tyskland, Tjeckoslovakien, Österrike, Italien, Nordafrika, Frankrike och Spanien (Hoffmannska stipendiet FrKA, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna) 1921-1923.

Medlemskap: STF från 1926, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: L M Ericsson. Nybyggnad vid Midsommarkransen, Stockholm, Stockholm 1942.
Byggmästaren 1940, Alhambra på Djurgården, Stockholm; ibid år 1941, L M Ericssons nybyggnad; ibid år 1946, Regnklädesfabriken Vargen, Norrköping; ibid år 1949, LM:s torn i Midsommarkransen; ibid år 1956A, Kabelverk i Älvsjö.

Verk ett urval:
Tennisstadion, Östermalms idrottsplats, Stockholm 1928-1930.
L M Ericssons kabelverk, Älvsjö, Stockholm 1933, 1956.
L M Ericsson, Midsommarkransen, Stockholm 1935-1948.
Hyreshus, Villag 10, Stockholm 1934-1936.
Lager och kontor, Herkulesg 11, Stockholm 1932.
Hagag 31 och 33, Stockholm 1944.
Kontor, laboratorium, garage och lager Alströmerg 14, Stockholm 1954-1957 (tillsammans med T Blomberg).
Alhambra, Djurgården, Stockholm 1940, om- och tillbyggnad.
Uppsala universitets gymnastikhus, tillbyggnad av tennishall 1930.
Uppsala gasverk 1934.
Almqvist och Wiksell, Uppsala 1939, om- och tillbyggnad, 1953 nybyggnad.
ASEA, Esselte och Fructus, Stockholm.
Sieverts kabelverk, Sundbyberg.
Nordisk Yllefabrik och AB Vargen, Norrköping 1946 Svenska fläktfabriken i Göteborg, Jönköping och Oslo.
Fiskeby pappersbruk.
Affärs- och bostadshus i och utom Stockholm.
Biträdande arkitekt vid flera ambassadbyggnader i utlandet.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 984 och 1457.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Stockholms stads byggnadskontor (utgivare): Malmarna, del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Brunnberg, Hans, Neumüller, Hans Fredrik och Lönnroth, Inga Mari (red): Trettiotalets byggnadskonst i Sverige. Från akademiska opponenter till oakademisk arkitektur. Stockholm, 1943.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
260

-Id
260
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077539

-Id
011034077539
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish