Kaudern, Walter (1881 - 1942) [sv]

Kaudern, Walter (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Walter Kaudern, zoolog, etnograf, forskningsresande, fil. dr. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/05/2021 09:22:27
22/01/2022 07:02:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ed5aecab-2cd9-4b1b-ba84-c3ac28dab8ae | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kaudern, Walter
Swedish

First name
Alexander Walter
Swedish

Last name
Kaudern
Swedish

Title
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
zoolog

-Title
zoolog
Swedish
Description
Walter Kaudern, zoolog, etnograf, forskningsresande, fil. dr.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
24/03/1881

-Time
24/03/1881
Death
16/07/1942

-Time
16/07/1942
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Spanish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Walter Kaudern, zoolog, etnograf, forskningsresande, fil.dr., intendent vid Göteborgs Museum. Företog 1906-07 och 1911-12 zoologiska forskningsresor till Madagaskar, varifrån han även hemförde etnografiskt material. I dec. 1916 anträdde han en fyraårig expedition till Celebes (idag Sulawesi) i djurgeografiskt och zoologiskt syfte och utförde samtidigt etnografiska studier samt insamlade över 3000 etnografiska föremål. /US

Swedish

Reference
Lindberg, Christer (2006) "A Swedish Ethnographer in Sulawesi: Walter Kaudern", Histories of Anthropology Annual, 2: 264-272
English

Carlotta-SMVK
1177160

-Id
1177160
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461556
-Id
021037461556
-System
DigitaltMuseum