Kaudern, Walter (1881 - 1942) [sv]

Other languages: Kaudern, Walter (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Walter Kaudern, zoolog, etnograf, forskningsresande, fil. dr. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:42:22
18/05/2024 06:06:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ed5aecab-2cd9-4b1b-ba84-c3ac28dab8ae | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kaudern, Walter
Swedish

First name
Alexander Walter
Swedish

Last name
Kaudern
Swedish

Title
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
zoolog

-Title
zoolog
Swedish
Description
Walter Kaudern, zoolog, etnograf, forskningsresande, fil. dr.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
24/03/1881

-Time
24/03/1881
Death
16/07/1942

-Time
16/07/1942
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Spanish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Walter Kaudern, zoolog, etnograf, forskningsresande, fil.dr., intendent vid Göteborgs Museum. Företog 1906-07 och 1911-12 zoologiska forskningsresor till Madagaskar, varifrån han även hemförde etnografiskt material. I dec. 1916 anträdde han en fyraårig expedition till Celebes (idag Sulawesi) i djurgeografiskt och zoologiskt syfte och utförde samtidigt etnografiska studier samt insamlade över 3000 etnografiska föremål. /US

Swedish

Reference
Lindberg, Christer (2006) "A Swedish Ethnographer in Sulawesi: Walter Kaudern", Histories of Anthropology Annual, 2: 264-272
English

Carlotta-SMVK
1177160

-Id
1177160
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461556
-Id
021037461556
-System
DigitaltMuseum