Actor roles (KulturIT AS [no])

Aktörsroller (swedish)

Metadata for Person

Description

Roller som används i samband med kopplingen mellan händelser (som t. ex. utställningar) och aktörer. [sv]

Dataset owner
KulturIT AS (Selskap) [no] owns the information on this page
16/12/2019 08:57:33
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/ebc58d02-9b44-468f-bd3d-f03e523cde99
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 3 of 3 hits.
Name
Actor roles
English

Aktörsroller
Swedish

Description
Roller som används i samband med kopplingen mellan händelser (som t. ex. utställningar) och aktörer.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Dataset owner
Norwegian bokmål