Vassdrags- og energisektoren : Administrasjon (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Other languages: Vassdrags- og energisektoren : Administrasjon (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren [no]

Description

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvikler et datasett med fagtermer. Listen inneholder hovedsakelig begrep knyttet til administrasjon. [no]

Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
18/03/2024 13:23:50
Ongoing work
Status
Purpose

Kategorisering av anlegg innen vassdrags- og energisektoren.
Sammen med fagmiljøene kartlegger vi hvilke uttrykk som er gjeldende på NVEs ulike virkeområder og registrerer disse i KulturNav, der de settes i sammenheng.

Datasettet er laget for å forenkle og muliggjøre en mer presis og forutsigbar lagring og søking etter dokumenter og data i egne databaser, men skal også være et grunnlag for ulike elektroniske skjemaløsninger, samt gjøre disse mer brukervennlige. Begrepslisten vil dessuten gje...

Kategorisering av anlegg innen vassdrags- og energisektoren.
Sammen med fagmiljøene kartlegger vi hvilke uttrykk som er gjeldende på NVEs ulike virkeområder og registrerer disse i KulturNav, der de settes i sammenheng.

Datasettet er laget for å forenkle og muliggjøre en mer presis og forutsigbar lagring og søking etter dokumenter og data i egne databaser, men skal også være et grunnlag for ulike elektroniske skjemaløsninger, samt gjøre disse mer brukervennlige. Begrepslisten vil dessuten gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Produsenter av andre datasett kan fritt hente termer fra vår begrepsliste til sine lister.

Innførslene er på bokmål, med engelsk oversettelse. Datasettet er under utvikling, men deler av den publiseres fortløpende. [no]


URI
http://kulturnav.org/031eebb4-74c1-4079-a219-566e4cd5d789
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Vassdrags- og energisektoren : Administrasjon
Norwegian bokmål

Description
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvikler et datasett med fagtermer. Listen inneholder hovedsakelig begrep knyttet til administrasjon.
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
Norwegian bokmål

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View hierarchy
Purpose
Kategorisering av anlegg innen vassdrags- og energisektoren.
Sammen med fagmiljøene kartlegger vi hvilke uttrykk som er gjeldende på NVEs ulike virkeområder og registrerer disse i KulturNav, der de settes i sammenheng.

Datasettet er laget for å forenkle og muliggjøre en mer presis og forutsigbar lagring og søking etter dokumenter og data i egne databaser, men skal også være et grunnlag for ulike elektroniske skjemaløsninger, samt gjøre disse mer brukervennlige. Begrepslisten vil dessuten gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Produsenter av andre datasett kan fritt hente termer fra vår begrepsliste til sine lister.

Innførslene er på bokmål, med engelsk oversettelse. Datasettet er under utvikling, men deler av den publiseres fortløpende.
Norwegian bokmål

Dataset owner
NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturminner i sin saksbehandling.
-Text
NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturminner i sin saksbehandling.
Norwegian bokmål