Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:49
13/08/2022 04:46:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eac4cfda-577e-494b-9135-729916ee2496 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hallberg, Harry
Swedish

First name
Harry
Swedish

Last name
Hallberg
Swedish

Title
Varvsägare

-Title
Varvsägare
Swedish
Wikipedia

Birth
1914

-Time
1914
Death
1997

-Time
1997
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Harry Hallberg började vid 14 års ålder bygga båtar och 1943 öppnade Hallberg eget varv i Kungsviken på Orust.
1971 drog sig Harry Hallberg tillbaka och varvet köptes upp av Christopher Rassy och varvet bytte namn till Hallberg-Rassy. Harry Hallberg var en av pionjärerna med att bygga fritidsbåtar i stora serier och i plast.

Swedish

Reference
Intervju med Magnus Rassy. Sjöhistoriska museets arkiv. SMM F4BA:25
Swedish

DigitaltMuseum
021035593933
-Id
021035593933
-System
DigitaltMuseum