Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
08/06/2016 14:52:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/112dedd9-221d-4e9a-b779-9e136b59fd7d | RDF/XML | JSON-LD
Name
BESS
Swedish

Technical description
Material & mått: Glasfiberarmerad plast, mahogny
Rigg: Slupriggad, masthead. Originalmasten av trä ersatt med aluminium 1981
Motor: Yanmar Ysb-8G, årsmodell ca 1976-77
Swedish

Type of vessel
Swedish

Other vessel type

Norwegian bokmål

Swedish

Design/model/class
P28
Swedish

History

Bess är en P-28 med nummer 211 som har långkölat skrov och integrerat roder. Bess byggdes på Hallberg-Rassys varv 1965.

Bess är K-märkt av Statens maritima museer 2016.

Swedish

Measurement
Längd över allt [sv]: 8,61 meter (m) [no]

-Value
8,61
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 2,35 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
2,35
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Constructed by
Launched
1965 Ellös (Ort/bebyggd plats) [sv], , Hallberg-Rassy Båtvarv AB (Varv) [sv]

-Time
1965
-Place reference
Ellös (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

--Place
Heritage designation
26/05/2016 K-märkt av Statens maritima museer

-Timespan
26/05/2016

--Earliest time
26/05/2016
-Designation
K-märkt av Statens maritima museer
Swedish
DigitaltMuseum
021176498273
-Id
021176498273
-System
DigitaltMuseum